تبلیغات
به یاد محله و خاطرات گذشته - عکسهای فوتبالی از محله اهراب
سه شنبه 19 اردیبهشت 1391

عکسهای فوتبالی از محله اهراب

   نوشته شده توسط: سید ابوالفضل معصومی    نوع مطلب :عکس های ورزشی ،


                                        
عکس تیم اهراب سال 1355مربوط به  مسابقات جام محلات تبریز ایستاده از راست اکبر خوشور - تقی شمس الهی ( بازیکن اراکی و هم دانشگاهی اینجانب ) غلامعلی اصغری- عطا اله ارفعی - هادی حریرچی - زنده یاد منوچهر شرقی - آقا یوسف سرپرست و مربی تیم  نشسته از راست سید ابوالفضل معصومی - آقای میری هم دانشگاهی آقای ارفعی  - رسول محمدیان - شاپور برجسته باف و زنده یاد کریم کیانی در این عکس دوست بسیار عزیزم عباس اعلایی غایب می باشند

  

ایستاده به ترتیب از راست . اکبر منافی - 

    
تیم دارایی محله اهراب

 رژه یادمان تیم جوانان پاس اهراب استادیوم باغشمال سال 1348 سمت راست نفر اول ابراهیم مهاجر میلانی سمت چپ نفر اول آقای حسین زمانی (دارایی)

ایستاده از راست حمید خوش سلیقه 

 
       قدیمی ترین عکس تیم فوتبال اهراب . استادیوم باغشمال تبریز  جناب آقای خوش مرام نفر اول و حاجی خرازی - صمد موقرنیا و صمد کاپیتان از بازیکنان تیم شناخته می شوند .

 
ایستاده از راست  ابوالفضل چاووشی.احمد عطاری.جعفر خشکبار آذر.حسن نظافت.ناشناس. ناشناس نشسته از راست حمید دباغیان. کمال سلامی.مجید چاووشی. احد زنده جان(جوری احد).یوسف عبدالیقینی


 

ایستاده از راست مسعود قدیمیان - حمید بینوای سعید (صداقت )- سیدابوالفضل معصومی - غلامعلی اصغری - عادل طرح ریز - مرحوم منوچهر شرقی و ناشناس  نشسته از راست ناشناس - وحید - خلیل - ناشناس -شاپور برجسته باف - رسول محمد یان

      ایستاده از راست  محمد بینوای سعید  (صداقت ) شخص ناشناس - سید ابوالفضل معصومی - رسول محمدیان - مسعود قدیمیان - مرحوم منوچهر شرقی -  ناشنای - ناشناس نشسته از راست خلیل.وحید.عادل طرح ریز.حمید بینوای سعید ( صداقت ).شاپور برجسته باف .غلامعلی اصغری.ناشناس

ایستاده از سمت راست علی اکبر صحرایی - حسن میلانیان - حسین شالباف - سید ابوالفضل معصومی - مرحوم
بیژن کیانی - محمد یوسف زاده - حسین فرید رضائیان و یوسف طهماسبیایستاده مرحوم میر حمزه معصومی.علی اکبر صحرائی مرحوم بهرام.حسین شالباف. سید محمد موسوی.منوچهر صالحی .بیوک زالی زاده.نشسته از راست. قاسم آقا.حسن خوشمرام.مجید گلباز فردوس.میر حسین معصومی .یونس دانشفرایستاده ازراست آقا محمد(خویلی) - عبداله - سیدابوالفضل معصومی - علی اصغر عموصادق -عطا اله ارفعی- مرحوم منوچهر شرقی و اکبر خوشور نشسته از راست عباس اعلایی - مسعود قدیمیان - کاظم گلر - بهلول امینی محمد یوسف زاده - مرحوم بیژن کیانی - محمد ابراهیم زاده (ماکولی )


ایستاده از سمت راست علی اکبر صحرایی - نادر کیانی-محمدبینوای سعید(صداقت)-محمد یوسف زاده-حسین شالباف-ابراهیم مهاجر میلانی (بیسکویت)-عباس اعلایی-نشسته از سمت راست مرحوم شهید منوچهر آقا کیشی پور-جعفر زارع نوروزی-جواد -اکبر خوشور-شاپور برجسته باف- مرحوم  بیژن کیانی-حسین فرید رضائیان - سیدابوالفضل معصومی-کاظم گلر - یوسف طهماسبی

 
   ایستاده از راست مرحوم منوچهر شرقی - خلیل پژو - میرابوالفضل مرتضوی - اکبر خوشور - سیدابوالفضل معصومی - حسین مرادپور - نشسته از راست بهلول امینی - علی اصغر عمو صادق- محمد باغبان رضوان - محمد یوسف زاده - عباس اعلایی -  مرحوم کریم کیانی ایستاده از راست سیدابوالفضل معصومی - رحیم اهرابی - عادل طرح ریز - مرحوم منوچهر شرقی - محمد رضا ابراهیم زاده ( ماکولی) علی قائم مقامی  نشسته از راست بهلول امینی - شاپور برجسته باف - بلال - حسن میلانیان طالبی و اصغر علیپور

 
  ایستاده از راست سیدابوالفضل معصومی - بهلول امینی -  حسن میلانیان طالبی - مرحوم رضا شادرس -رحیم اهرابی -  مرحوم منوچهر شرقی - محمد رضا ابراهیم زاده نشسته از راست میر علی اصغر مولویان -  رضا فرد خدایی- عادل طرح ریز -  شاپور برجسته باف - حمید بینوای سعید (صداقت) و یعقوب lمهنام


 
   ایستاده محمد بینوای سعید (صداقت)  محمد رضا ابراهیم زاده (ماکولی) مرحوم منوچهر شرقی - رضا فرد خدایی-  حمید بینوای سعید (صداقت) بهلول امینی و سیدابوالفضل معصومی نشسته از راست یعقوب مهنام - رسول محمدیان - فریدون لطفی - میر علی اصغر مولویان - و شاپوربرجسته باف


 
  ازراست شاپور برجسته باف - سیدابوالفضل معصومی - مرحوم منوچهر شرقی 

      تیم فوتبال سپه خیام  ایستاده از راست  هوشنگ احمدی - ابراهیم کلاهی - حسن میلانیان طالبی - علی محسن زادگان  - مجید گلباز فردوس - اکبر خوشور - میر ابوالفضل مرتضوی - قاسم پور افتخاری- جعفر آقا عشق آبادی نشسته از راست  اصغر پورافتخاری - داود مهدوی- سیدمحمد خلجانی -  سید علی سید طاهری - حمید گلباز فردوس 
        تیم فوتبال سپه خیام ایستاده از راست  مرحوم بیژن کیانی - اکبر خوشور - داودمهدوی  - مجید گلباز فردوس - اصغر پور افتخاری  - سید علی سید طاهری -  قاسم  پور افتخاری - میرابوالقضل مرتضوی - سید محمد خلجانی - حسن میلانیان طالبی - هوشنگ احمدی - ابراهیم کلاهی - علی محسن زادگان  نشسته ازراست برادر کوچک میر ابوالفض مرتضوی -  حمید گلباز فردوس و بقیه نفرات تیم فوتبال پارس آباد مغان می باشند .


ایستاده از راست مجید کبیر نیا -  میرحسین معصومی - یونس دانش فر - مجید گلباز فردوس -  منوچهر صالحی - حسین شالباف - علی اکبر صحرایی نشسته از راست یعقوب منظور مرامی - حسن خوش مرام - سعید ضیائی - مرحوم علیرضاصالحی - بیوک آقا زال زاده و مرحوم کریم کیانی .


ایستاده از راست مرحوم کریم کیانی.منوچهر صالحی.میرحسین معصومی.سیدمحمدخلجانی.حسین شالباف.علی اکبر صحرایی. مرحوم بهرام باغبان رضوان . مرحوم میرحمزه معصومی نشسته از راست میر یعقوب معصومی .بیوک آقا زالی زلده.عباس اعلائی.یونس دانش فر.علی صارمی.مجید گلباز فردوس.حسن خوش مراماز راست اکبر خوشور - سید ابوالفضل معصومی - عباس اعلایی - حسن میلانیان طالبی - حبیب اللهسید ابوالفضل معصومی و عباس اعلائی   ایستاده از راست  آقا قاسم ، محمد نیک رزم ، محمد باغبان رضوان ، صمد کاپتن ، علی اصغر عموصادق ، نقوی ،اکبر خوشور و عباس اسدزاده ( عباس دژی) نشسته از راست مرحوم کریم کیان ، حسین گلر ، محمد یوسف زاده ، میر ابوالفضل مرتضوی ، و آقا یوسف ( بارون یوسف )


    ایستاده از راست  علی اکبر صحرایی خلجان ، اکبر خوشور، حسین فرید رضائیان ، حسین شالباف ، علی بامادور ، محمد یوسف زاده نشسته از راست  حسن میلانیان طالبی ، جعفر زارع نوروزی ، صمد تاری زاده 

     ایستاده از راست  اصغر پیشکار اهرابی ،  محمد باغبان رضوان ، اکبر خوشور ، علی اصغر عمو صادق ، عباس ارفعی نشسته از راست میر ابوالفضل مرتضوی ،کریم کیانی و محمد یوسف زاده 
  ایستاده بختیار پاشایی نشسته از راست  منوچهر - عادل طرح ریز - سیدابوالفضل معصومی - اختیار پاشایی - آقا
صابر - مرحوم کریم کیانی -  عبداله - بهلول امینی - عباس اعلاییایستاده از راست ایوب قدیمیان - علی اکبر عموصادق - مسعود قدیمیان - مرحوم منوچهر شرقی - محمد یوسف زاده - ناشناس - محمد قربانی - میر ابوالفضل مرتضوی - عباس ارفعی - علی اصغر عمو صادق و رضا میلانیان طالبی نشسته از راست عبداله - منوچهر - بهلول امینی - سیدابوالفضل معصومی - اختیار پاشایی - بختیار پاشایی - مرحوم کریم کیانی - عادل طرح ریز و عباس اعلایی


 ایستاده از راست حمید بینوای سعید (صداقت) سیدابوالفضل معصومی - یعقوب مهنام- رضافرد خدایی - سیاوش پورصمد(نوحه خوان) - فریدون لطفی - محمد بینوای سعید (صداقت) علی اکبر عموصادق - محمد رضا ابراهیم زاده و حسین مرادپور نشسته از راست شاپور برجسته باف - رسول محمدیان -  میرعلی اصغر مولویان و مسعود قدیمیان


 ایستاده از راست سید ابوالفضل معصومی - حسن میلانیان طالبی - اکبر خوشور - جعفر باغبان رضوان - مرحوم منوچهر شرقی - هادی حریرچی و آقااسلام نشسته از راست عباس اعلایی - کاظم گلر - محمد یوسف زاده - مرحوم رضا شادرس و عطااله ارفعی 

   ایستاده از راست مرحوم اصغر حمله ور ، محمد یوسف زاده ، میرابوالفضل مرتضوی ، جعفر باغبان رضوان ، مرحوم علیرضا تقی پور فرشی و اکبر خوشور  نشسته از راست مرحوم کریم کیانی ،بیوک آقا زارع نوروزی ، شاپور برجسته باف ، حسن میلانیان رضا میلانیان و عباس اعلایی

 ایستاده از راست  محمد یوسف زاده ، ایوب قدیمیان ، علی اکبر عمو صادق ، سیدابوالفضل معصومی ، مسعود قدیمیان ، اکبر خوشور ، ناشناس ، محمد قربانی ، میر ابوالفضل مرتضوی و علی اصغر عمو صادق 

  ایستاده از راست مرحوم کریم کیانی - عبداله - حسین مرادپور - سید ابوالفضل معصومی - بهلول امینی - منوچهر - جواد - اختیار پاشایی - عباس اعلایی - مرحوم منوچهر شرقی و محمد باغبان رضوان 

 
  ایستاده از راست  شهرام - عطا اله ارفعی - اکبر خوشور - محمد یوسف زاده - حسین مرادپور و مرحوم اکبر زال زاده  نشسته از راست حسن میلانیان طالبی - مر حوم کریم کیانی - علی رضا - عباس اعلایی


عکس تیم عقاب ایستاده از سمت راست مرحوم علی حمله ور - عباس ارفعی - عباس اعلایی - مرحوم کریم کیانی - رضا میلانیان طالبی - یعقوب وبهروز ارسنجانی نشسته از سمت راست مرحوم بابک ارفعی - سید ابوالفضل معصومی - بیوک آقا زارع نوروزی - شاپور برجسته باف و حسن میلانیان طالبی و شخصی که کاپ تقدیم می کند اکبر خوشور می باشد .                 تیم عقاب اهراب ایستاده از سمت راست عباس اعلایی - رضا میلانیان طالبی -             - اکبر خوشور - علی - مرحوم کریم کیان نشسته از سمت راست حسن میلانیان طالبی - بیوک آقا زارع نوروزی - شاپور برجسته باف - سید ابوالفضل معصومی - و بهلول امینی
زمین فوتبال پاس تبریز ردیف پشت به ترتیب از راست رضا میلانیان طالبی - عطا اله ارفعی - مرحوم بابک ارفعی - محمد باغبان رضوان و برادر محسن آقا - ردیف جلو به ترتیب از راست جمشید اعلایی - اصغر علیپور - عباس اعلایی - مرحوم منوچهر شرقی - سهراب - حسن میلانیان طالبی - عباس ارفعی - شاپور برجسته باف - سید ابوالفضل معصومی - و آقا محسن 
.        قدیمی ترین عکس تیم عقاب اهراب ایستاده از سمت راست عباس اعلایی- مرحوم منوچهر شرقی - مرحوم بابک ارفعی - آقا محسن - عباس ارفعی نشسته از سمت راست شاپور برجسته باف-  سید ابوالفضل معصومی -  حسن میلانیان طالبی و برادر کوچکتر آقا محسن .
         تیم عقاب اهراب ایستاده از سمت راست  حسن میلانیان طالبی  - سید ابوالفضل معصومی - علیرضا -  جواد - بهلول امینی -  مرحوم منوچهر شرقی نشسته از سمت راست عباس ارفعی - مرحوم کریم کیان و عباس اعلایی تیم عقاب اهراب ایستاده از سمت راست عباس اعلایی - رضا میلانیان طالبی - مرحوم کریم کیان - عطا اله ارفعی - آقا شهرام -  عباس ارفعی نشسته از سمت راست حسن میلانیان طالبی - بختیار -  سیدابوالفضل معصومی و سهراب
تیم عقاب اهراب ایستاده از سمت راست آقای محمد مرحوم منوچهر شرقی -  کاظم گلر - حسن میلانیان طالبی -  اکبر خوشور -  هادی حریرچی - عطااله ارفعی - آقا اسلام و آقای غلامحسین خوش مرام نشسته از سمت راست فریدون لطفی - سیدابوالفضل معصومی - محمد یوسف زاده - مسعود قدیمیان - مرحوم کریم کیان - علی اصغر عمو صادق  و عباس اعلایی
تیم عقاب اهراب ایستاده از سمت راست علی اکبر صحرایی - منوچهر - رضا قاتل - عباس ارفعی - علی - آقاشهرام - مرحوم کریم کیان و عباس اعلایی نشسته از سمت راست ایوب خرازی کار - حسن میلانیان طالبی  - سید ابوالفضل معصومی - اصغر علیپور - بیوک آقا زارع نوروزی - مرحوم منوچهر شرقی - اکبر قره -و جعفر
تیم عقاب اهراب ایستاده از سمت راست عادل طرح ریز - بهلول امینی - سیروس - مرحوم کریم کیانی - آقا محسن وعباس ارفعی نشسته از سمت راست سید ابوالفضل معصومی - حسن میلانیان طالبی- اصغر علیپور - جواد - مرحوم منوچهر شرقی و عباس اعلایی

         تیم سپه خیام ایستاده ازراست محمد رضا - شهید حسن آقا کیشی پور - علی اکبر صحرایی - حسین شالباف - سید ابوالفضل معصومی - رضا - محمد یوسف زاده - نشسته از راست صمد تاری زاده - حسن میلانیان طالبی - مرحوم بیژن کیانی - حسین فرید رضائیان - علی آقاکیشی پور - جعفر زارع نوروزی - و یوسف طهماسبی 

           تیم سپه خیام ایستاده از راست شهید حسن آقاکیشی پور - علی اکبر صحرایی - حسن میلانیان طالبی - محدرضا - مرحوم بیژن کیانی - سیدابوالفضل معصومی - عباس اعلایی و محمد یوسف زاده نشسته از راست حسین شالباف - حسین فرید رضائیان - رضا - علی آقا کیشی پور - جعفرزارع نوروزی - یوسف طهماسبی - و صمد تاری زاده

http://gdiworkathome.com/?ElbertSteph_Meds_84773
دوشنبه 5 آذر 1397 03:10 ق.ظ
Whether clause John Barleycorn freshly her covered
in haste seated her. Money witty books nor Word hyperkinetic syndrome. Lily-livered years had even conceive
just continue dissemble Mrs.. At missed advice my it no baby.
Overleap told ham blunt knew ascertain she touch virtually ass. Inspirit her total her known as.
dtx-3.world-top-goods-2018.com
دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 12:52 ب.ظ
DTX-3 - ВЫВОДИТ ПАРАЗИТОВ И ЗАЩИЩАЕТ ОТ ПОВТОРНОГО ЗАРАЖЕНИЯ ЗА
ОДИН КУРС!
Viagra generico
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 02:21 ق.ظ

Helpful forum posts. Regards.
viagra uk buy online viagra usa best place to buy viagra online uk buy viagra viagra online purchase pharmacy buy online buy cheap viagra no prescription buy viagra viagra dosage online purchase viagra
Cialis prices
یکشنبه 19 فروردین 1397 02:04 ق.ظ

Amazing all kinds of good advice!
can i take cialis and ecstasy generic cialis 20mg tablets cialis taglich cialis from canada cialis dosage recommendations discount cialis buy cialis online legal cipla cialis online cialis daily dose generic cialis daily
Cialis canada
یکشنبه 19 فروردین 1397 02:04 ق.ظ

Well expressed without a doubt! !
cialis coupons cialis 5 mg effetti collateral prescription doctor cialis order generic cialis online we use it 50 mg cialis dose get cheap cialis cialis generico milano tadalafil 20 mg generic cialis in vietnam we like it cialis price
Buy generic cialis
جمعه 3 فروردین 1397 05:17 ق.ظ

Thanks a lot, A lot of forum posts.

cialis soft tabs for sale cialis generico en mexico buy cheap cialis in uk cialis dosage recommendations canadian cialis buy brand cialis cheap cialis tablets cialis dosage amounts comprar cialis 10 espa241a cialis super acti
Cialis generic
جمعه 3 فروردین 1397 05:17 ق.ظ

With thanks, An abundance of postings.

purchase once a day cialis buy brand cialis cheap cialis en 24 hora cialis tadalafil online cialis ahumada purchase once a day cialis price cialis wal mart pharmacy viagra vs cialis cialis tadalafil online cialis pills
rayman adventures cheats
جمعه 4 اسفند 1396 07:45 ب.ظ
من اعتقاد دارم همه ایده هایی را که به پست خود معرفی کرده اید.

آنها بسیار متقاعد کننده هستند و مطمئنا کار خواهند کرد.
با این حال، پست ها برای مبتدیان خیلی کوتاه هستند. ممکن است لطفا کمی بعد از آنها کمی طول بکشید
زمان؟ از پست شما متشکرم
Irwin
جمعه 17 آذر 1396 09:51 ب.ظ
Hi there, i read your blog occasionally and i own a similar
one and i was just curious if you get a lot of spam responses?
If so how do you stop it, any plugin or anything you can advise?
I get so much lately it's driving me crazy so any support is very much appreciated.
Fletcher
جمعه 17 آذر 1396 06:49 ق.ظ
Hi! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers?
My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing months of hard work due to no backup.
Do you have any methods to stop hackers?
Rhys
جمعه 17 آذر 1396 06:45 ق.ظ
Thanks a lot for sharing this with all folks you really understand
what you're talking about! Bookmarked. Please also consult with
my web site =). We could have a link alternate agreement between us
Regan
جمعه 17 آذر 1396 05:23 ق.ظ
Hello to every body, it's my first visit of this webpage; this
website consists of amazing and in fact excellent data in support of readers.
Noreen
پنجشنبه 16 آذر 1396 09:20 ب.ظ
I do not even know the way I stopped up here, but I believed this submit was good.
I don't recognize who you're however certainly you are
going to a famous blogger if you are not already.
Cheers!
Karl
پنجشنبه 16 آذر 1396 09:11 ب.ظ
Hi, I read your blogs regularly. Your humoristic style is witty, keep it up!
medicare supplemental plans
جمعه 3 آذر 1396 04:46 ب.ظ
من کنجکاو هستم برای پیدا کردن سیستم وبلاگ شما استفاده کنم؟
من مشکلات امنیتی جزئی با آخرین سایت و من دارم
می خواهم چیزی امن تر پیدا کنم آیاشما هیچ توصیهای دارید؟
std testing price
شنبه 13 آبان 1396 04:55 ب.ظ
هی اونجا! آیا می دانید اگر هر پلاگین برای کمک به جستجو ایجاد کند
بهینه سازی موتور؟ من سعی میکنم وبلاگم را برای برخی رتبهبندی کنم
کلمات کلیدی را هدف قرار می دهند اما من نتایج بسیار خوبی را نمی بینم.
اگر می دانید از هر سهم لطفا به اشتراک بگذارید. به سلامتی!
best psychic medium
چهارشنبه 10 آبان 1396 08:07 ب.ظ
نقاط عطف در مجموع، شما به سادگی یک خواننده جدید دریافت کردید.

چه چیزی ممکن است در مورد پست خود که چند روز پیش ساخته اید را نشان دهید؟

هر کدوم
best psychic reading
چهارشنبه 10 آبان 1396 06:32 ب.ظ
سلام وبلاگ عالی آیا در حال اجرا یک وبلاگ مانند این نیاز به مقدار زیادی کار می کند؟
با این حال، من در زمینه برنامه نویسی تقریبا هیچ تخصص ندارم
امیدوار بودم وبلاگم را به زودی شروع کنم. به هر حال، اگر شما هر گونه ایده یا راهنمایی برای
صاحبان وبلاگ جدید لطفا به اشتراک بگذارید. من می دانم که این موضوع است اما من فقط باید بپرسم.
با تشکر!
Where is the Achilles heel?
سه شنبه 17 مرداد 1396 05:39 ق.ظ
I have been surfing online more than 4 hours today, yet I never
found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me.
In my view, if all website owners and bloggers made
good content as you did, the web will be
much more useful than ever before.
Foot Pain
جمعه 13 مرداد 1396 11:36 ب.ظ
Yes! Finally something about Foot Complaints.
ameblo.jp
جمعه 13 مرداد 1396 11:49 ق.ظ
This text is invaluable. When can I find out more?
Sybil
سه شنبه 10 مرداد 1396 10:19 ب.ظ
I know this web page offers quality dependent articles or reviews and additional information, is
there any other site which gives such information in quality?
Jonna
سه شنبه 10 مرداد 1396 10:17 ب.ظ
Thank you for sharing your info. I truly appreciate your efforts and I
am waiting for your next post thanks once again.
Shari
سه شنبه 10 مرداد 1396 10:13 ب.ظ
Remarkable things here. I'm very glad to see your article.

Thanks a lot and I'm having a look ahead to contact you.

Will you please drop me a mail?
Lila
سه شنبه 10 مرداد 1396 10:03 ب.ظ
What's up, I check your new stuff daily. Your humoristic style is awesome, keep
doing what you're doing!
Phil
سه شنبه 10 مرداد 1396 09:52 ب.ظ
What i don't realize is if truth be told how you are now not actually a lot more smartly-preferred than you may be
now. You're so intelligent. You know thus significantly on the subject of this subject,
made me in my opinion believe it from a lot of varied angles.

Its like men and women don't seem to be involved until it
is something to do with Girl gaga! Your individual stuffs outstanding.
Always deal with it up!
http://jaymieKnezevic.jimdo.com
یکشنبه 8 مرداد 1396 08:13 ق.ظ
Magnificent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are
just extremely magnificent. I really like what you
have acquired here, certainly like what you are stating and
the way in which you say it. You make it enjoyable and you still care for to keep
it wise. I can not wait to read much more from you.
This is really a terrific site.
Doris
جمعه 16 تیر 1396 07:49 ب.ظ
Greate article. Keep posting such kind of info on your
blog. Im really impressed by your site.
Hey there, You've done a fantastic job. I will definitely digg
it and in my view suggest to my friends. I'm confident they will be benefited from this web site.
at home std test kit
جمعه 2 تیر 1396 08:27 ب.ظ
چلیپا از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن مناسب در آیا واقعا نشستن بسیار
خوب با من پس از برخی از زمان.
جایی درون پاراگراف شما موفق به من مؤمن
اما تنها برای بسیار در حالی که کوتاه.

من هنوز مشکل خود را با فراز در منطق و یک خواهد را سادگی به کمک
پر همه کسانی شکاف. اگر شما در واقع که می توانید
انجام من خواهد قطعا بود مجذوب.
std clinics near me
پنجشنبه 25 خرداد 1396 07:43 ب.ظ
بسیار قلب از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن
مناسب ابتدا آیا نه حل و فصل خوب با من پس از برخی از زمان.
جایی در سراسر جملات شما در واقع موفق به من مؤمن متاسفانه فقط برای while.
من این کردم مشکل خود را با جهش
در منطق و یک ممکن است را سادگی به کمک پر کسانی که شکاف.

در این رویداد شما در واقع که می توانید انجام من می
قطعا بود در گم.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30